Đường kính và hành trình Piston của một số loại xe

Ngày 16/04/2024
Nhắc đến đường kính và hành trình piston thì chắc không nhiều anh em đi xe để ý đến. Chỉ có những bạn tìm hiểu về kỹ thuật động cơ, sức mạnh của xe thì mới biết về các khái niệm này. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp đến cho các bạn các thông số đường kính và hành trình Piston của một số loại xe thông dụng để tiện cho việc tra cứu và “em yêu khoa học”.
-YAMAHA-

Belle 80 = 47 x 45.6
Belle 100 = 50 x 52
Mate Alfa = 50 x 52
Mate 100 = 50 x 52
Mate 111 = 52 x 52
VR 150 = 59 x 54
TZR 150 TZM 150 = 59 x 54
Spark (Sirius 110) = 51 x 54
Nouvo = 50 x 57.9
mio = 50 x 57.9
JR 120 = 54 x 52
ZR 120 Speed MX = 54 x 52
Rainbow = 49 x 54
Fresh = 49 x 54
X-1 = 51 x 54
Spark 135 (Exciter) = 54 x 58.7
Nouvo Elegance = 54 x 57.9
Exciter 155 = 58 × 58.7
Exciter 150 = 57 x 58,7
NVX = 58 x 58,7
Freego = 52.4 x 57.9
Janus = 52,4 x 57,9
R15 = 58,0 x 58,7
-HONDA-

SS50 (CD 50, Cub 50) = 39 x 41.4
CB 50 = 42 × 35.6
Dream 50 = 40 x 39.6
S65 = 44 x 41.4
CD70 72cc = 47 x 41.4
CD90, S90 = 50 x 45.6
Dream Excess = 50 x 49.5
New Dream = 50 x 49.5
Wave 100 = 50 x 49.5
Wave 110 = 50 x 55.5
Wave-Z = 50 x 49.5
Wave 125 = 52.4 x 57.9
Nice 100 = 50 x 49.5
FSX 150 = 59 x 54.5
NSR150RR = 59 x 54.5
NSR 150PR = 59 x 54.5
Phantom 150 = 59 x 54.5
CBR 150 = 57,3 x 57,8
Click 110 = 50 x 55
Smile = 52 x 49.5
Nova RS = 52 x 49.5
Tena = 52 x 49.5
Dash = 55 x 52
Beat = 52 x 49.5
LS 125 R = 55 x 52
Sonic 125 = 58 x 47.2
Sonic 150 = 57.3 x 57.8
Phantom 200 = 63.5 x 62.2
Vario 125 = 52,4 x 57,9
Vario 150 = 57,3 x 57,9
Air Blade 125 = 52,4 x 57,9
Air Blade 150 = 57,3 x 57,9
Winner X = 57,3 x 57,8 
Vision 110 = 47,0 x 63,1
SH 125 = 53,5 x 55,5
SH 150 = 60 x 55,5
Future 125 = 52,4 x 57,9
MSX 125 = 52,4 x 57,9
Lead 125 = 52,4 x 57,9
SH Mode = 53,5 x 55,5
 
-SUZUKI-

RC 100 = 52 x 46
Akira = 54 x 48
TX 110 = 54 x 48
Sprinter 110 = 54 x 48
Crystal = 54 x 48
Royal Crystal = 54 x 48
Swing = 54 x 48
Akira Young = 56 x 49
Stinger 120 = 56 x 49
TR-D 123 = 56 x 50
RGV 150 = 59 x 54
RG 150 Gamma = 61 x 50.6
Viva 110 = 53.5 x 48.8
Best 110 = 53.5 x 48.8
Smash = 53.5 x 48.8
Raider = 57 x 48.8
Raider 125 oil cooler = 57 x 48.8
Raider 150 = 62 x 48.8
Shogun (Xbike)125 = 53.5 x 55.2
Step 125 = 53.5 x 55.2
Best 125 – Super Best – Best 125 SX = 53 x 55.2
Katana = 53.5 x 55.2
-KAWASAKI-

Cosmo 105 = 52.5 x 48.6
Leo Star = 54 x 51.8
TX 110 = 54 x 48
Victor = 59 x 54.4
Serpico = 59 x 54.4
KR = 59 x 54.4
ZX 150 = 59 x 54.4
KRR = 59 x 54.4
Kaze 125 = 56 x 50.6
ZX 130 = 53 x 59.1
KLX 110 = 53 x 50.6
Tuxedo = 53 x 48.6
Neon = 53 x 48.6
GTO = 55 x 51.8
TR-D 123 = 56 x 50
Cheer 112 = 53 x 50.6
Kaze = 53 x 50.6
KSR 110 = 53 x 50.6
Boss 175 = 65 x 52.4

Hệ thống 13 cửa hàng:

Tư vấn liên quan
Phụ tùng & Đồ chơi xe máyLàm từ: 8h - 18h (T2-T7) | 8h - 17h30 (CN)
0938.82.02.02-0906.644.645