vỏ xe wave
vỏ xe wave
- Thông số vỏ xe Wave A: vỏ trước 70/90-17 , vỏ sau 80/90-17
- Thông số vỏ xe Wave Alpha: vỏ trước 70/90-17 , vỏ sau 80/90-17
- Thông số vỏ xe Wave RSX: vỏ trước 70/90-17 , vỏ sau 80/90-17
- Thông số vỏ xe Wave 125i: vỏ trước 70/90-17 , vỏ sau 80/90-17
- Wave RSX 110 nên đi vỏ loại nào thì bám đường tốt?
- Vỏ xe Wave nên lựa chon loại lốp thương hiệu nào tốt nhất?
- Giá lốp Wave A, lốp Wave RSX bao nhiêu tiền?
- Độ lốp lớn Wave RSX thì size bao nhiêu là phù hợp, có bị chạm dè không, vào cua có bám đường không?
- Vỏ sau Wave 125i đi lốp 90/90-17 có được không?​

vỏ xe wave

Vỏ trước: 280.000 đ
Vỏ sau: 340.000 đ
Vỏ trước: 231.000 đ
Vỏ sau: 339.000 đ
Vỏ trước: 620.000 đ
Vỏ sau: 750.000 đ
Vỏ trước: 620.000 đ
Vỏ sau: 680.000 đ
Vỏ trước: 629.000 đ
Vỏ sau: 816.000 đ
Vỏ trước: 385.000 đ
Vỏ sau: 450.000 đ
Vỏ trước: 660.000 đ
Vỏ sau: 695.000 đ
Vỏ trước: 680.000 đ
Vỏ sau: 820.000 đ
Vỏ trước: 670.000 đ
Vỏ sau: 853.000 đ
Vỏ trước: 626.000 đ
Vỏ sau: 842.000 đ
Vỏ trước: 615.000 đ
Vỏ sau: 772.000 đ
Phụ tùng & Đồ chơi xe máyLàm từ: 8h - 18h (T2-T7) | 8h - 17h30 (CN)
0938.82.02.02-0906.644.645