nhông sên dĩa sirius
nhông sên dĩa sirius
Thông số nhông sên dĩa Sirius Fi :
- Đĩa tải sau 40 răng
- Nhông tải trước 14 răng
- Sên 428-108L (9 ly)
Thông số nhông sên dĩa Sirius xăng cơ (không Fi) :
- Đĩa tải sau 35 răng
- Nhông tải trước 15 răng
- Sên 428-104L (9 ly)

nhông sên dĩa sirius

1
Phụ tùng & Đồ chơi xe máyGiờ làm việc: Từ 8g00 - 18g00 (Cả Thứ 7 & CN)
0938.82.02.02-0906.644.645