nhông sên dĩa raider
nhông sên dĩa raider
Thông số nhông sên dĩa Raider Fi mới chính hãng :
- Đĩa tải sau 38 răng
- Nhông tải trước 14 răng
Thông số nhông sên dĩa Raide xăng cơ :
- Đĩa tải sau 43 răng
- Nhông tải trước 14 răng

nhông sên dĩa raider

1
Phụ tùng & Đồ chơi xe máyLàm từ: 8h - 18h (T2-T7) | 8h - 17h30 (CN)
0938.82.02.02-0906.644.645