nhông sên dĩa future
nhông sên dĩa future
Thông số nhông sên dĩa Future 1, Future Neo, Future X
- Đĩa tải sau 36 răng
- Nhông tải trước 14 răng
- Sên 428-108L (9 ly)
Thông số nhông sên dĩa Future Fi, Future Led
- Đĩa tải sau 37 răng
- Nhông tải trước 14 răng
- Sên 428-108L (9 ly)

nhông sên dĩa future

1
Phụ tùng & Đồ chơi xe máyLàm từ: 8h - 18h (T2-T7) | 8h - 17h30 (CN)
0938.82.02.02-0906.644.645